Bài NC14: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng: Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: NNT chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (1010)”
06:06:07 | 24/01/2023

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

VẤN ĐỀ: Gửi tờ khai Đăng ký sử dụng Hóa đơn Điện tử (mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP), CQT trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: NNT chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (1010)”

NGUYÊN NHÂN: Do trên tờ khai đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử  chọn “Thay đổi thông tin” thay vì chọn “Đăng ký mới”

BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Bấm biểu tượng  (1) để sửa tờ khai đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử.

Bước 3: Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, Bạn tick chọn Đăng ký mới (2) sau đó bấm Ký gửi (3).

Bước 4: Bấm biểu tượng  (4) để ký gửi lại tờ khai đăng ký sử dụng.

Bước 5: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (5) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, Trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

Như vậy bạn đã xử lý xong lỗi "NNT chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (1010)" khi đăng ký gửi tờ khai TT78 trên hệ thống Bkav eHoadon.