Bài NC15: Một số lưu ý khi chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC
06:07:19 | 24/01/2023

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Khi chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, Đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Sau khi ký gửi thành công tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử (mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP) lên Cơ quan Thuế, tờ khai sẽ có trạng thái CTD - Chờ Thuế duyệt trên hệ thống Bkav eHoadon. Bạn kiểm tra trạng thái tờ khai tại mục Thông báo phát hành trên hệ thống Bkav eHoadon.

Trong thời gian chờ Cơ quan Thuế duyệt đăng ký sử dụng, Đơn vị có thể tiếp tục phát hành hóa đơn theo Thông tư 32 trên hệ thống Bkav eHoadon.

Trong vòng 1 ngày, Cơ quan Thuế sẽ tiếp nhận xử lý và trả kết quả. Trường hợp Cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 của Đơn vị, Trạng thái của đăng ký sử dụng chuyển sang TĐD - Thuế đã duyệt (như hình dưới)

Trường hợp CQT không chấp thuận thì đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái LOI, Bạn bấm vào biểu tượng  để xem phản hồi từ CQT.

Ghi chú: Bạn có thể xem hướng dẫn xử lý các lỗi trong quá trình đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 tại đây.

2. Sau khi Cơ quan Thuế duyệt đăng ký sử dụng, Đơn vị có thể bắt đầu xuất hóa đơn theo Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon (Hướng dẫn phát hành Hóa đơn điện tử trên hệ thống Bkav eHoadon tại đây).  

3. Số lượng Hóa đơn Đơn vị đã mua của Bkav nhưng chưa dùng hết sẽ được bảo lưu và chuyển sang sử dụng tiếp theo Thông tư 78. Số hóa đơn bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Đơn vị không cần gửi thông báo phát hành số lượng hóa đơn này.

Ví dụ: Đơn vị đã mua của Bkav 500 số hóa đơn, đã phát hành 200 số hóa đơn theo Thông tư 32 thì 300 số hóa đơn còn lại sẽ được sử dụng tiếp để phát hành Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.

4. Kể từ thời điểm Cơ quan Thuế chấp nhận đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 của Đơn vị thì Đơn vị phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định cũ và thực hiện tiêu hủy hóa đơn giấy còn tồn (nếu có). Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

  • Trường hợp trước đó Đơn vị sử dụng Hóa đơn giấy: Đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  • Trường hợp trước đó Đơn vị sử dụng Hóa đơn điện tử hoặc sử dụng song song cả Hóa đơn giấy và Hóa đơn điện tử: Đơn vị thực hiện nộp Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) lên CQT theo các bước sau: 
    • Tại phần mềm Hỗ trợ kê khai HTKK, Bạn chọn nhóm Hóa đơn (1), sau đó chọn tờ khai Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03-AC) (2)

  •    Trên giao diện tờ khai TB03/AC, Bạn điền thông tin trên tờ khai (3) sau đó bấm Kết xuất (4) để tải tờ khai về máy tính.

  •    Bạn thực hiện nộp tờ khai TB03/AC đến Cơ quan Thuế trên hệ thống khai thuế qua mạng.
    •   Trường hợp bạn đang khai Thuế trên hệ thống Bkav TVAN: Xem hướng dẫn nộp tờ khai tại đây
    •   Trường hợp bạn đang khai Thuế trên hệ thống Thuế điện tử eTax: Xem hướng dẫn nộp tờ khai tại đây