Bài NC19: Hướng dẫn gửi thông báo 04/SS - HĐĐT khi đã phát hành Hoá đơn Thay thế hoặc Điều chỉnh đến Cơ quan Thuế
06:11:23 | 24/01/2023

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Hiện tại hệ thống Bkav eHoadon đã có chức năng tự động gửi kèm mẫu 04/SS – HĐĐT khi xuất hóa đơn Thay thế/Điều chỉnh đến Cơ quan Thuế. Để bật chức năng này, Bạn vào mục Tài khoản (1), bấm chọn Chức năng khác (2), tích Bật chức năng: "Gửi Thông báo 04/SS-HĐĐT khi Thay thế/Điều chỉnh Hoá đơn đến Cơ quan Thuế" (3).

 

Đối với các Hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh được phát hành trước khi bật chức năng này, Bạn có thể thực hiện gửi giải trình Điều chỉnh/Thay thế theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 2: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) vào máy tính.

Ghi chú: Nếu tài khoản chưa được cập nhật thông tin CKS, Bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM, Bạn vui lòng bỏ qua bước này, thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Tại mục Hoá đơn đầu ra (4) chọn điều kiện tìm kiếm hoá đơn theo trạng thái BĐC – Bị điều chỉnh hoặc BTT – Bị thay thế ở mục trạng thái TT (5), sau đó bấm biểu tượng hình kính lúp  (6) để tìm kiếm hoá đơn theo điều kiện đã chọn.

Bước 4: Danh sách hoá đơn BĐC – Bị điều chỉnh hoặc BTT – Bị thay thế hiện ra, bạn tích vào biểu tượng ô vuông (7) chọn các hoá đơn cần gửi thông báo 04/SS hoặc có thể chọn nhiều hoá đơn theo lô  (8), sau đó bấm vào nút Gửi mẫu 04SS đến CQT (9).

Bước 5: Trên giao diện Gửi thông báo Hoá đơn sai sót 04SS đến CQT. Bạn chọn loại Tính chất gửi tương ứng với loại hoá đơn gốc (10):

  • Hoá đơn Bị điều chỉnh: Điều chỉnh, Giải trình
  • Hoá đơn Bị thay thế: Thay thế, Giải trình

Chọn loại Thông báo (11):

  • Không có TB từ CQT
  • Có TB từ CQT: Nhập Số thông báo và Ngày thông báo

Sau đó, nhập Lý do (12) vào dòng Hoá đơn được chọn.

Ghi chú: Nếu gửi thông báo cùng một lý do cho nhiều hoá đơn, bạn bấm nút copy thông tin (13). Hệ thống sẽ sao chép Lý do của dòng hoá đơn được chọn và điền tự động cho các dòng hoá đơn còn lại trong danh sách.

Tiếp theo bạn bấm vào nút Gửi mẫu 04SS đến CQT (14).

Bước 6: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, nhập MÃ PIN (15), sau đó bấm Xác nhận (16).

Ghi chú: Trường hợp đang sử dụng CKS Bkav HSM không cần nhập mã PIN, hệ thống sẽ hiện thị thông báo “Giải trình đã được chuyển sang ký tự động bằng HSM”, Bạn bấm vào nút Đóng (17).

Sau khi gửi thông báo 04/SS thành công lên Cơ quan Thuế, Bạn có thể bấm trực tiếp vào kết quả thông báo tại cột TT eHD – TCT 04SS hoặc mở tại giao diện xem hoá đơn  để xem nội dung chi tiết của thông báo.

 

 

 

Như vậy là Bạn đã hoàn thành hướng dẫn gửi thông báo 04/SS - HĐĐT khi đã phát hành Hoá đơn Thay thế hoặc Điều chỉnh đến Cơ quan Thuế. Nếu cần hướng dẫn thêm hoặc có yêu cầu khác Bạn vui lòng để lại comment tại bài viết này.