Bài NC21: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký (20037)”
10:37:37 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký (20037)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra lại Chữ ký số (CKS), Bạn vui lòng cắm đúng USB Token Chữ ký số đã đăng ký Thuế vào máy tính để ký hoá đơn.

Bước 2: Nếu CKS mới hoặc mới gia hạn có thay đổi serial, Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng mũi tên hình tròn  Thay đổi thông tin (3) trong cột Chức năng.

Bước 2.1: Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, Bạn tick chọn Thay đổi thông tin (4) sau đó bấm Ký gửi (5).

Bước 2.2: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (6) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả. Khi Thuế duyệt thì xuất lại Hoá đơn mới (Bỏ qua Hoá đơn Cấp mã lỗi).

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Cấp mã bị lỗi, Lỗi: Thông tin mã số thuế không khớp với serial đăng ký (20037)” khi ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.