Bài NC34: Hướng dẫn xử lý lỗi “Hoá đơn Có mã >> Hoá đơn không mã >> Có sai sót, Lỗi: Hình thức áp dụng hóa đơn không hợp lệ (20023)”
02:29:21 | 05/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký hoá đơn điện tử thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Hoá đơn Có mã >> Hoá đơn không mã >> Có sai sót, Lỗi: Hình thức áp dụng hóa đơn không hợp lệ (20023)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng mũi tên hình tròn  Thay đổi thông tin (3) trong cột Chức năng.

Bước 2: Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, Bạn tick vào Thay đổi thông tin (4), chọn Hình thức Hoá đơn điện tử (5) sau đó bấm Ký gửi (6).

Bước 3: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (7) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả. Khi Thuế duyệt thì xuất lại Hoá đơn mới (Bỏ qua Hoá đơn Cấp mã lỗi).

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/341271/image008.png/

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi “Hoá đơn Có mã >> Hoá đơn không mã >> Có sai sót, Lỗi: Hình thức áp dụng hóa đơn không hợp lệ (20023)ký gửi hoá đơn trên hệ thống Bkav eHoadon.