Bài NC35: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Trạng thái MST của NNT không hợp lệ (1008)”
07:56:34 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ  quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Trạng thái MST của NNT không hợp lệ (1008)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra lại trạng thái Mã số Thuế (MST) trên trang: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Bạn liên hệ lại Cơ quan Thuế quản lý để mở lại mã số thuế về trạng thái NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT).

Bước 3: Sau khi được mở lại MST, Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), bấm biểu tượng bút ký  Ký duyệt Đăng ký sử dụng Thông báo phát hành (3) ở cột Chức năng để ký gửi lại tờ khai lên Cơ quan Thuế.

Bước 4: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (4) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả. Khi Thuế duyệt thực hiện xuất hóa đơn.

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Trạng thái MST của NNT không hợp lệ (1008) ký gửi Đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.