Bài NC36: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Cơ quan thuế quản lý của NNT không hợp lệ (1009)”
08:19:52 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Cơ quan thuế quản lý của NNT không hợp lệ (1009)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra lại thông tin Cơ quan Thuế quản lý trên trang: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng  bút chì đầu màu đỏ (3) trong cột Chức năng.

Bước 2.1: Trên giao diện tờ khai Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Bạn tích vào mục Đăng ký sử dụng (Trường hợp chưa có tờ khai nào từng được duyệt trước đó) hoặc Thay đổi thông tin (4). Tại mục Cơ quan thuế quản lý (5) bạn kiểm tra và chọn lại Cơ quan thuế quản lý đúng sau đó bấm nút Ký gửi (6) để gửi lại tờ khai lên Cơ quan Thuế.

Bước 2.2: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không ?”, Bạn bấm Đồng ý (7) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/341271/image008.png/

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: Cơ quan thuế quản lý của NNT không hợp lệ (1009) ký gửi Đăng ký sử dụng Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.