Bài NC38: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: MST không tồn tại (1014)”
09:48:47 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: MST không tồn tại (1014)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra lại thông tin Mã số Thuế trên trang https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bước 2: Nếu Mã số Thuế đã chính xác nhưng chưa có trên trang https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp, Bạn chờ hệ thống Thuế cập nhật thông tin sau đó vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), Bấm biểu tượng bút chì màu đỏ  Sửa (3) trong cột Chức năng.

Bước 2.1: Trên giao diện Quản lý Thông báo phát hành Hóa đơn, Bạn tick chọn Đăng ký mới (4), kiểm tra lại thông tin tờ khai sau đó bấm Ký gửi (5).

Bước 2.2: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (6) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD – Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

https://www.bkav.com.vn/ehoadon/documents/108676/341271/image008.png/

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: MST không tồn tại (1014) ký Đăng ký sử dụng Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.