Bài NC45: Hướng dẫn xử lý lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: KHÔNG CHẤP NHẬN THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG KIỂM TRA THUẾ”
10:48:17 | 17/12/2023

VẤN ĐỀ: Ký tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 thành công lên Cơ quan Thuế, Cơ quan Thuế trả về lỗi “Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: KHÔNG CHẤP NHẬN THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG KIỂM TRA THUẾ (2007)

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ: Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn liên hệ lại Cơ quan Thuế quản lý xử lý để hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo yêu cầu của Cơ quan Thuế.

Bước 2: Sau khi được mở lại Mã số Thuế, Bạn vào Chức năng Thông báo phát hành (1) chọn mục Thông báo phát hành (2), bấm biểu tượng bút ký  Ký duyệt Đăng ký sử dụng Thông báo phát hành (3) cột Chức năng để ký gửi lại tờ khai lên Cơ quan Thuế.

Bước 3: Hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn ký duyệt bản ghi này không?”, Bạn bấm Đồng ý (4) để hoàn tất.

Sau khi ký gửi tờ khai Đăng ký thông tin sử dụng Hóa đơn Điện tử, trạng thái của đăng ký sử dụng sẽ có trạng thái CTD - Đăng ký sử dụng đang chờ Thuế duyệt. Bạn chờ 1 ngày để Cơ quan Thuế tiếp nhận xử lý và trả kết quả.

 

Như vậy, Bạn đã xử lý xong lỗi Đăng ký sử dụng >> Có lỗi được CQT trả về, Lỗi: KHÔNG CHẤP NHẬN THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG KIỂM TRA THUẾ (2007) ký gửi Đăng ký sử dụng hóa đơn theo Thông tư 78 trên hệ thống Bkav eHoadon.