Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Tin tức nổi bật

Theo thông tư số 78/2021/TT-BTC, bắt đầu từ năm 2022 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay với lộ trình chuyển đổi số quốc gia,...
Sau khi triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC cho các doanh nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo các cục thuế tiếp tục triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối v...
Bkav eHoadon vừa vinh dự được tôn vinh là sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội năm 2021. Chương trình do UBND Thành phố Hà Nội phối hợp cùng sở Công thương tổ chức nhằm tôn vinh nhóm sản phẩm thu...
Thời gian qua, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo quy định cũ sang hóa đơn điện tử theo quy định mới. Bước đầu, ngành Thuế đã đạt kết qu...
Hà Nội: 90% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới
1 2 3