Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Tin tức nổi bật

Trên tinh thần nhằm tuyên truyên, phổ biến, hướng triển khai áp dụng HĐĐT theo sự chỉ đạo trọng tâm của Chính phủ, ngày 7/11/2019 các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế TP Hà Nội kết hợp với Phòng Tuyên ...
Việc sử dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT) góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người nộp thuế (NNT)
Danh sách tổ chức cung cấp dịch vụ (HĐĐT) Cục Thuế TP Hà Nội lựa chọn phối hợp
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Thực hiện Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 22/1/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành:.
1 2 3