Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Tin tức nổi bật

Hàng loạt thương hiệu lớn sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ lựa chọn Bkav eHoadon
Đồng hành cùng Cơ quan Thuế trong việc triển khai Hóa đơn điện tử, tháng 11 và 12 vừa qua, Bkav liên tiếp phối hợp Cục Thuế các tỉnh miền Bắc và miền Trung đối thoại doanh nghiệp về các quy định v...
Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế TP Hà Nội nhằm tuyên truyên, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế (NNT) trên địa bàn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), từ ngày 28/1...
Nhằm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế (NNT) triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngày 8/11/2019, Chi cục Thuế quận Hà Đông kết hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ ...
Trên tinh thần nhằm tuyên truyên, phổ biến, hướng triển khai áp dụng HĐĐT theo sự chỉ đạo trọng tâm của Chính phủ, ngày 7/11/2019 các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế TP Hà Nội kết hợp với Phòng Tuyên ...
1 2 3