Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Tin tức nổi bật

Tháng 5/2021, Bkav eHoadon đã triển khai Hóa đơn điện tử cho hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare khu vực Hồ Chí Minh.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc triển khai hóa đơn điện tử, Bkav eHoadon được Sapporo đặt niềm tin, chính thức hợp tác triển khai hóa đơn điện tử. Đây là thương hiệu bia ...
Tính đến ngày 31-3-2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 145.797 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký phát hành hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ 99,12%); trong đó, 85.397 doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa ...
1 2 3