Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Hơn 903 nghìn hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, từ tháng 1/2020 đến ngày 19/8/2020 đã có hơn 903.000 hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã, với tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 22.955 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.025 tỷ đồng.

cục thuế cần thơ

Với việc áp dụng hóa đơn điện tử, người nộp thuế sẽ không mất thời gian cũng như chi phí in ấn, lưu trữ như hóa đơn giấy. Ảnh: Nhật Minh.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện ngành Thuế đang tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 19/8/2020, có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Tính riêng từ tháng 1/2020 đến 19/8/2020, có hơn 903.000 hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã; tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 22.955 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.025 tỷ đồng.

Ngoài việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai hoàn thuế điện tử mở rộng trên phạm vi 63 cục thuế từ ngày 4/8/2017. Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/8/2020, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.253 doanh nghiệp (đạt 95,96%). Số hồ sơ tiếp nhận là 16.278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,44%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 11.882 hồ sơ với tổng số tiền hơn 68.209 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Báo cáo cho thấy, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19/8/2020 có 787.562 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/8/2020 là 10.174.877 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với 55 ngân hàng thương mại. Tất cả 63 cục thuế đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Tính đến 19/8/2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 777.916 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,1%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 776.964 doanh nghiệp, đạt 98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/8/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.236.934 giao dịch nộp thuế điện tử, với số tiền là 406.887 tỷ đồng và 21.708.427 USD./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn