Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

7 sản phẩm, dịch vụ ATTT của Bkav đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020”

Sáng 18/11, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Lễ công bố và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 2020. Tại sự kiện, Tập đoàn công nghệ Bkav là một trong nhóm các đơn vị dẫn đầu về số lượng giải thưởng với 7 sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu. Đặc biệt, thương hiệu Bkav góp mặt tại tất cả các hạng mục trao giải của chương trình.

“Chìa khóa vàng” là chương trình bình chọn thường niên nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng an toàn thông tin xuất sắc, tiêu biểu, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Chương trình do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc phụ trách Truyền thông của Bkav cho biết: “Bkav luôn định hướng phát triển các sản phẩm an toàn thông tin chất lượng, hiệu quả, ưu việt nhằm xây dựng, phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng của Việt Nam. Danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi”.

Danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” được trao cho 45 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin của 17 doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin trên cả nước.

Đặc biệt, sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của Bkav được xướng tên tại tất cả năm hạng mục trao giải của chương trình năm nay. Cụ thể,

  • Hệ thống giám sát và điều hành An ninh mạng Bkav eEye đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” cho sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc
  • Ba sản phẩm Bkav Load Balancer, Bkav VPN Gateway và Bkav Web Aplication đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” cho sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc
  • Dịch vụ đánh giá an ninh mạng đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” cho dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu
  • Giải pháp BAS – Bkav Authentication System đạt danh hiệu Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số
  • Giải pháp Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon đạt danh hiệu Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Dịch vụ đánh giá an ninh mạng đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” cho dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu

Ba sản phẩm Bkav Load Balancer, Bkav VPN Gateway và Bkav Web Aplication đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” cho sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc

Giải pháp BAS – Bkav Authentication System đạt danh hiệu Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số

Hệ thống giám sát và điều hành An ninh mạng Bkav eEye đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020” cho sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc

Giải pháp Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon đạt danh hiệu Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn

7 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của Bkav đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng 2020”

Bkav