Tin tức – Hóa đơn điện tử - Bkav Corporation - eHoaDon

Năm 2020 gần 100% doanh nghiệp tham gia dịch vụ khai thuế điện tử

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đã vượt 2% (tương đương 24.400 tỷ đồng) dự toán và tăng 175,9 ngàn tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội.

“Kết quả này trước hết là sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế. Đặc biệt, việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp và người dân đã phát huy tác dụng nên kinh tế trong nước từ quý III trở đi đã dần phục hồi… sự vào cuộc chủ động của cấp ủy, chính quyền và cơ quan thuế các cấp, điều này đã tạo thuận lợi cho thu ngân sách nhà nước, nhất là trong những tháng cuối năm”, ông Cao Anh Tuấn nói.

Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia với số hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 16.320.066 hồ sơ…

Gần 100% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử.

Gần 100% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử.

Cùng với đó, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã triển khai thiết lập Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax) thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7…

Trong năm 2020, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện các ứng dụng thuế điện tử. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Trong năm 2020 có 99,91% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, 98,9% số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Theo Tổng cục trưởng, trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh quản lý thuế theo rủi ro trong quản lý thuế, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử... để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn thành Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 để xây dựng cơ quan thuế các cấp ngày càng hiện đại, trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nước đứng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực.

Theo Tài chính doanh nghiệp