Hướng dẫn đổi mật khẩu máy tính
03:23:00 | 18-05-2022

Vì một vài lý do an toàn bảo mật (để bảo vệ các tài liệu cá nhân, mật khẩu hiện tại yếu…) mà bạn muốn đổi mật khẩu máy tính, bạn thực hiện như sau:

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 

Bước 1: Bạn vào Menu Start (1) >> Control Panel​​​​​​​ (2).

​​​​​​​

Bước 2: Bạn chọn User Account and Family Safety.

Bước 3: Bạn chọn Change your Windows password.

Bước 4: Sau đó bạn chọn Change your password.

Bước 5:

+ Current password: Bạn nhập mật khẩu hiện tại (nếu không có hãy bỏ trống).

+ New password: Bạn điền mật khẩu mới vào.

+ Confirm new password: Bạn nhập lại mật khẩu mới vào đây. Sau đó bạn chọn Change password.

+ Lưu ý: Type a password hint - đây là gợi ý nếu bạn quên mật khẩu. Bạn nhập gợi ý liên quan đến

mật khẩu nếu có nhu cầu hoặc để trống. 

Nếu bạn đang sử dụng Windows 10

Bước 1: Bạn bấm vào Menu Start (1) sau đó bấm vào Settings (2).

Bước 2: Bạn vào mục Accounts.

Bước 3: Bạn chọn mục Sign-in options (1) và chọn Password (2). Tiếp đến nhấn Change (3).

Bước 4: Bạn nhập lại Mật khẩu hiện tại (1) sau đó bấm Next (2).

Bước 5: Bạn nhập mật khẩu mới vào mục New password (1). Sau đó nhập lại mật khẩu mới 1 lần

nữa vào mục Confirm password (2) để xác nhận.

Trong phần gợi ý mật khẩu Password hint (3), bạn nhập vào gợi ý liên quan đến mật khẩu nếu có

nhu cầu và nhấn Next (4).

Bước 6: Bảng thông báo đổi mật khẩu thành công xuất hiện, bạn nhấn Finish để hoàn tất quá

trình đổi mật khẩu.

Bkav