Mã khai thác 0-day RCE ảnh hưởng đến thư viện Log4j trong Java

Lỗ hổng RCE ảnh hưởng đến thư viện Log4j trong Java, đã có mã khai thác. Hiện, phần lớn các dịch vụ phát triển bằng Java sử dụng log4j như: Steam, Aple iCloud và các ứng dụng như Minecraft… sẽ bị ảnh hưởng.

CVE-2021-44228 được đặt tên là Log4Shell hoặc LogJam. Khai thác thành công lỗ hổng này hacker có thể kiểm soát toàn bộ các hệ thống có cài đặt Log4j từ phiên bản 2.0-beta9 đến phiên bản 2.14.1.

Apache hiện đã phát hành phiên bản Log4j 2.15.0 để khắc phục lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng CVE-2021-44228.  Để đảm bảo an toàn, người dùng được khuyến cáo cần ngay lập tức cập nhật lên phiên bản Log4j 2.15.0

Nếu sử dụng phiên bản cũ hơn 2.10.0 và không thể nâng cấp, cần thực hiện các bước sau để giảm thiểu thiệt hại:

+ Sửa đổi logging pattern layout để % m {nolookups} thay vì % m trong tệp cấu hình ghi nhật ký, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bkav

Bạn có thể tìm hiểu thêm các mức cảnh báo

Xuất hiện các lỗ hổng Zero-day trên các hệ điều hành, phần mềm phổ biến trên toàn cầu.

Xuất hiện các virus có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm trên phạm vi toàn cầu (Ví dụ: Code Red, Blaster, Conficker…).

Xuất hiện các cuộc tấn công nguy hiểm của hacker tại Việt Nam hoặc trên toàn cầu (Ví dụ: tấn công DDoS vào các website của chính phủ Mỹ, Hàn Quốc…).

Các lỗ hổng nguy hiểm đã có bản vá, nhưng vẫn đang bị khai thác ở quy mô rộng.

Việc lây lan, phát tán virus cũng như các cuộc tấn công mạng xảy ra trong những cộng đồng, khu vực cụ thể và đủ lớn (Ví dụ: trên toàn Việt Nam, hoặc khu vực Đông Nam Á).

Xuất hiện loại virus sử dụng công nghệ mới khiến cho các hệ thống phòng thủ chưa sẵn sàng, các phần mềm chưa có biện pháp xử lý, gây ảnh hưởng tới người sử dụng, hoặc các cơ quan doanh nghiệp (Ví dụ: trojan nghe lén qua Skype, virus lây nhiễm vào trình biên dịch của Delphi…).

Các lỗ hổng đã có bản vá và đang bị khai thác ở quy mô hẹp.

Xuất hiện các cuộc tấn công mạng hoặc virus lây lan trên phạm vi hẹp.

Không có dấu hiệu của các cuộc tấn công hay lây lan của các virus trên toàn cầu.

Các hệ thống mạng hoạt động bình thường.