Cách tính điểm thưởng trên ứng dụng Đại lý Bkav Pro
03:23:00 | 29-08-2022

1. Điều kiện tính điểm:

+ Thẻ đã được kích hoạt từ ngày 15/08/2022 trở đi

+ Có thông tin mã đăng ký hoặc số điện thoại gần với thời điểm kích hoạt nhất

2. Thực hiện tính điểm:

+ Nếu chỉ có 1 Tài khoản nhập thông tin thẻ hoặc quét QR code mà trùng mã đăng ký thì tính điểm cho Tài khoản đó

+ Nếu nhiều hơn 1 Tài khoản nhập thông tin thẻ hoặc quét QR code:

- Tài khoản nào trùng mã đăng ký gần thời điểm kích hoạt nhất thì được tính điểm

- Nếu các Tài khoản đều không có mã đăng ký: kiểm tra số điện thoại khi nhập thông tin thẻ của Tài khoản nào trùng với số điện thoại nhập khi cài đặt thì tính điểm cho Tài khoản đó.

 3. Quy định về mức điểm:

+ Cộng 50 điểm cho thẻ đầu tiên đối với sản phẩm phần mềm diệt virus Bkav Pro Internet Security/ Phần mềm diệt virus Bkav Pro Internet Security AI MD90/ Phần mềm diệt virus Bkav Pro Internet Security AI MK90.

+ Cộng 2 điểm cho các thẻ từ thứ 2 trở đi đối với sản phẩm phần mềm diệt virus Bkav Pro Internet Security.

+ Cộng 1 điểm cho các thẻ từ thứ 2 trở đi đối với Phần mềm diệt virus Bkav Pro Internet Security AI MD90 hoặc Phần mềm diệt virus Bkav Pro Internet Security AI MK90.

Hotline hỗ trợ Đại lý Bkav Pro: 0931 793 596