Hướng dẫn nén file và đặt password
04:46:00 | 18-05-2022

Để nén và đặt password cho file cần gửi, bạn thực hiện như sau:

1. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm nén file 7-Zip

Bước 1: Bấm chuột phải lên file cần nén, chọn 7-Zip rồi chọn Add to archive…

Bước 2: Tại cửa sổ Add to Archive, gõ password vào ô Enter passwordReenter password để

xác nhận password. Sau đó bấm OK để hoàn tất quá trình nén file có đặt password.

2. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm nén file WinRar

Bước 1: Bấm chuột phải lên file cần nén rồi chọn Add to archive…

Bước 2: Tại cửa sổ Archive name and parameters chọn thẻ Ad​​​​​​​vanced và bấm vào Set password…

Bước 3: Tại cửa số Enter password, gõ password vào ô Enter passwordReenter password for

verification để xác nhận password. Sau đó bấm OK để hoàn tất quá trình nén file có đặt

password.

​​​​​​​

Bkav