Hướng dẫn cài đặt Bkav Pro Mobile cho Android
08:36:00 | 07-12-2020

* Phiên bản hệ điều hành hỗ trợ: từ Android 2.3 trở lên

* Để xem hướng dẫn cài đặt trên hệ điều hành iOS, xem tại đây

Bước 1: Mở  CH Play trên điện thoại, tìm kiếm ứng dụng Bkav Pro Mobile  và thực hiện cài đặt.

Bạn cũng có thể bấm vào đây để cài đặt Bkav Pro Mobile.

Bước 2: Quá trình cài đặt hoàn tất, bạn mở phần mềm Bkav Pro Mobile chọn Tiếp tục, sau đó bảng popup mới hiện lên chọn Đồng ýCho phép liên tục để tiếp tục quá trình kích hoạt.

Bước 3: Bảng popup hiện ra, bật cấp quyền cho Bkav Pro Mobile, sau đó nhấn phím back trên điện thoại và tiếp tục cấp quyền cho Bkav Pro Mobile ở bảng popup tiếp theo.

Bước 4: Mở ứng dụng Bkav Pro Mobile, nhập Số điện thoại (1) để xác thực tài khoản, sau đó bấm Xác nhận (2). Mã xác nhận sẽ được gửi về theo số điện thoại đăng ký, nhập mã xác nhận và bấm Xác nhận.

 

Bước 5: Sau khi xác thực tài khoản thành công, bạn Tạo mật khẩu (3) và bấm Tiếp (4).

 

Bước 6: Nhập tiếp thông tin sử dụng: Tên, Email, Số dự phòng (5), sau đó bấm Hoàn tất (6).

 

Bước 7: Bấm Kích hoạt (7) --> Bkav Pro Mobile -->chọn bật Bkav Pro Mobile.

 

Bước 8: Mở lại Bkav Pro Mobile --> Kích hoạt --> bật Bkav Spam Blocker.

Bước 9: Mở lại Bkav Pro Mobile --> Kích hoạt --> Bkav Pro Mobile --> chọn bật Bkav Pro Mobile.

Bước 10: Mở lại Bkav Pro Mobile, vào mục Bản Quyền, chọn Nhập mã đăng ký, tiến hành Nhập mã đăng ký (8) được in trên thẻ khách hàng và bấm Đồng ý (9) để hoàn tất quá trình đăng ký bản quyền.