Hướng dẫn xử lý virus Macro trong file Excel bằng Bkav Pro
08:19:00 | 05-12-2020

Macro là tên gọi chung của những đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một số nhiệm vụ một cách tự động. Việc sử dụng Macro sẽ giúp người sử dụng đơn giản hóa các thao tác lặp đi lặp lại để thực hiện một công việc cụ thể nào đó, chỉ bằng một câu lệnh Macro. Các ứng dụng trong bộ Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint đều cho phép tạo ra các Macro ngay trong các file văn bản, file bảng tính hay file trình diễn. Hacker đã lợi dụng điều này để tạo ra virus Macro, lây nhiễm trên các file văn bản (.doc, .docx), các file bảng tính (.xls, .xlsx) hay các file trình diễn (.ppt, .pptx) của các phần mềm Word, Excel hay PowerPoint.

Virus Macro khi nhiễm vào máy tính sẽ làm tăng dung lượng thực tế của các file dữ liệu bị nhiễm, làm ảnh hưởng đến thao tác của người sử dụng cũng như đánh cắp, phá hoại thông tin, dữ liệu của người sử dụng. Khi người sử dụng mở file bị nhiễm virus Macro, virus Macro sẽ được kích hoạt. Từ lúc này, nếu người sử dụng mở song song các file dữ liệu khác, virus Macro đã được kích hoạt sẽ lây nhiễm vào các file dữ liệu vừa được mở. Bằng cách đó, virus Macro sẽ "tự nhân bản" để lây lan, phá hoại.

Một số dấu hiệu khi máy bị nhiễm virus Macro ở các file bảng tính Excel: khi mở chương trình Microsoft Excel, chương trình Excel sẽ tự động mở thêm sheet mới có tên "yyyyy" hoặc "Book1" và xuất hiện cảnh báo Macro.

Để xử lý triệt để các virus Macro ở các file bảng tính Excel, cũng như khôi phục trạng thái gốc cho các file dữ liệu Excel bị nhiễm virus Macro một cách hiệu quả, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở chương trình Bkav Pro chọn menu Công cụ (1). Trên menu Công cụ chọn tiếp Sửa chữa file Excel (2).

 

Bước 2: Trong cửa sổ Macro Medicine, bấm Chọn thư mục... để chọn thư mục cần quét virus Macro

 

Bước 3: Trong cửa sổ Browse for Folder, bạn hãy chọn thư mục hoặc ổ đĩa chứa các file Excel cần quét virus Macro, bấm OK

 

Bước 4: Thiết lập cấu hình quét

 

Sao lưu trước khi diệt: Trong quá trình quét, khi phát hiện ra file Excel bị nhiễm virus Macro, chương trình sẽ sao lưu lại các file Excel này trước khi xử lý virus. Bạn có thể sử dụng Bkav Restore để khôi phục lại các file này nếu cần (download Bkav Restore tại đây).

Lưu ý: Bạn nên chọn sao lưu vào thư mục ở ổ đĩa còn trống nhiều nhất trên máy. Nếu không chọn thư mục sao lưu dữ liệu, chương trình sẽ tự động sao lưu vào thư mục C:\BkupScanMarco.

+ Diệt tất cả Macro: Macro Medicine sẽ loại bỏ tất cả các Macro có trên máy tính, không phân biệt loại Macro nào. Những người có sử dụng Macro trong công việc không nên sử dụng tùy chọn Diệt tất cả Macro (nếu không chọn tùy chọn quét này thì Macro Medicine sẽ chỉ diệt những virus Macro mà chương trình đã có mẫu nhận diện chính xác).

+ Xóa tất cả tên lỗi: Một file Excel bao gồm rất nhiều các đối tượng (Font, công thức tính toán, ảnh, text...). Names (Tên) là một loại đối tượng của Excel. Names rác là các names thừa không sử dụng, do virus tạo ra. Vì vậy bạn nên sử dụng tùy chọn này để chương trình xoá các names rác sau khi xử lý virus, tránh các thông báo lỗi gây khó chịu khi mở file (ngầm định, tùy chọn này được đặt).

Bước 5: Bấm Quét để bắt đầu quét và diệt virus Macro

 

Lưu ý:

+ Trong khi quét và diệt virus Macro người dùng không nên mở bất kỳ một file Excel nào.

+ Đối với các file Excel có đặt mật khẩu, khi quét chương trình sẽ mở cửa sổ Password của Excel, người dùng cần nhập mật khẩu của file Excel để chương trình tiếp tục quét và diệt virus Macro. Nếu mật khẩu được nhập không chính xác, chương trình sẽ bỏ qua file này và tiếp tục quét các file tiếp theo.

Bkav Pro