Hướng dẫn sử dụng Bkav Safe Kids
10:25:00 | 28-10-2022

1. Hướng dẫn sử dụng Bkav Safe Kids trên máy tính

2. Hướng dẫn sử dụng Bkav Safe Kids trên điện thoại

 

1. Hướng dẫn sử dụng Bkav Safe Kids trên máy tính

Nhật ký sử dụng phần mềm/Truy cập website

Giao diện hiển thị:

Để chặn việc sử dụng phần mềm/ truy cập website bạn bấm chuột phải vào dòng tương ứng,

bấm Chặn

Chọn Cấu hình thời gian chặn theo mong muốn và nhấn Đồng ý

Khi sử dụng phần mềm đã bị chặn sẽ hiển thị thông báo

Khi truy cập website đã bị chặn sẽ hiển thị thông báo

Để loại bỏ dòng thông tin khỏi nhật ký sử dụng phần mềm /truy cập website: Bạn bấm chuột

phải vào dòng tương ứng, bấm vào biểu tượng Loại bỏ

Chặn theo nội dung

Giao diện hiển thị

Để bật/tắt các chức năng, bấm vào biểu tượng:

+ Biểu tượng có màu xám: Chức năng đang tắt.

+ Biểu tượng có màu cam: Chức năng đang bật.

Cấu hình chức năng “Tập trung học tập” 

Khi bật chế độ “Tập trung học tập” sẽ chỉ truy cập được các phần mềm, trang web theo danh

sách trong khoảng thời gian được chọn.

Để thêm các phần mềm được phép truy cập trong quá trình bật chức năng Tập trung học tập”

bấm Thêm phần mềm

Chọn phần mềm và bấm Save

Để thêm các website được phép truy cập trong quá trình bật chức năng Tập trung học

tập” bấm Thêm website

Nhập thông tin website và bấm Đồng ý

Danh sách chặn

Để xem các phần mềm/website đang bị chặn, bấm Danh sách chặn. Danh sách chi tiết các

phần mềm/website đang bị chặn được hiển thị.
 

Để bỏ chặn cho phần mềm/website đang bị chặn: Bạn bấm chuột phải vào dòng tương ứng,

bấm vào biểu tượng Loại bỏ

Để chỉnh sửa cấu hình thời gian cho phần mềm/website đang bị chặn: Bạn bấm chuột phải vào

dòng tương ứng, bấm vào biểu tượng. Lựa chọn thời gian chặn mới và bấm Đồng ý.

Thêm các phần mềm hoặc website vào danh sách chặn, bấm Thêm phần mềm hoặc Thêm

website.

Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề gì cần trợ giúp, bạn vui lòng liên hệ với Trung

tâm Chăm sóc khách hàng Bkav qua email hoặc số điện thoại in trên thẻ dành riêng cho khách

hàng Bkav Safe Kids để được hỗ trợ kịp thời.

2. Hướng dẫn sử dụng Bkav Safe Kids trên điện thoại

Chức năng Quản lý thiết bị

+ Để thêm thiết bị giám sát, bạn chọn biểu tượng trong phần Danh sách thiết bị giám sát.

+ Để xóa thiết bị đang giám sát, bạn chọn Xóa thiết bị (1)

+ Để đồng bộ dữ liệu Bkav Safe Kids từ máy tính về điện thoại, bạn chọn Đồng bộ dữ liệu (2)
 

Chức năng Nhật ký sử dụng (Hiển thị loại nhật ký muốn xem)

+ Thứ tự sắp xếp tab nhật kí sử dụng theo ứng dụng nhiều nhất trong ngày lên đầu, ngày gần

nhất xếp trên cùng.

+ Nếu bạn quản lý nhiều hơn 1 thiết bị, bạn chọn thiết bị cần xem nhật ký trong mục Chọn

thiết bị giám sát (3)

+ Để xem lại nhật ký theo từng ngày, bạn chọn biểu tượng  . Chọn thời gian cần xem lại sau đó

bấm Đồng ý (4)

   

Chức năng Thống kê (Thể hiện tần suất sử dụng ứng dụng/web theo ngày/tuần/tháng. Chức

năng chỉ có trên hệ điều hành Android)

Phần biểu đồ: 

+ Tab Hôm nay: Hiển thị tổng thời gian của 5 ứng dụng sử dụng nhiều nhất trong ngày.

+ Tab 7 ngày qua (tuần), 30 ngày qua (tháng): Hiển thị tổng thời gian sử dụng trong ngày của

người dùng ở tất cả các ứng dụng.

Phần list ứng dụng: Tổng hợp thời gian sử dụng của các ứng dụng trong 1 khoảng thời gian

ứng với ngày, tuần hoặc tháng.

   

Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ vấn đề gì cần trợ giúp, bạn vui lòng liên hệ với Trung

tâm Chăm sóc khách hàng Bkav qua email hoặc số điện thoại in trên thẻ dành riêng cho khách

hàng Bkav Safe Kids để được hỗ trợ kịp thời.