Hướng dẫn sử dụng tính năng Ảnh, Video riêng tư trên Bkav Safe Box
04:58:00 | 15-10-2014

Bkav Safe Box là phần mềm đảm bảo riêng tư cho Smartphone Android. Bkav Safe Box giúp người dùng có thể quản lý, lưu trữ các thông tin cá nhân quan trọng, nhạy cảm như Tin nhắn, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi, Hình ảnh, video… trong "hộp an toàn" để ngăn chặn việc lộ lọt dữ liệu. Bên cạnh đó, Bkav Safe Box cũng được tích hợp công nghệ khóa ứng dụng, sao lưu & phục hồi danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi riêng tư.

Để đưa các hình ảnh và video "bí mật" trên điện thoại của bạn vào Ảnh & Video riêng tư trên Bkav Safe Box, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Ảnh riêng tư

Bước 1: Chọn Ảnh & Video trên giao diện chính của Bkav Safe Box

Bước 2: Chọn Ảnh

Bước 3: Chọn Thêm

Bước 4: Chọn hình ảnh cần đưa vào riêng tư từ điện thoại của bạn

Bước 5: Chọn Nhập

Như vậy, bạn đã nhập thành công hình ảnh trên điện thoại vào ảnh riêng tư trên Bkav Safe Box. Sau khi nhập, nếu bạn muốn xem lại các hình ảnh này bạn hãy vào Bkav Safe Box rồi chọn Ảnh & Video, sau đó chọn Ảnh.

Khôi phục ảnh riêng tư

Trong trường hợp bạn không muốn để hình ảnh riêng tư trong Bkav Safe Box nữa, bạn có thể khôi phục lại hình ảnh này. Để khôi phục hình ảnh đã đưa vào ảnh riêng tư trên Bkav Safe Box, bạn hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vào ảnh riêng tư rồi chọn Sửa

Bước 2: Chọn ảnh cần khôi phục

Bước 3: Chọn Khôi phục

Video riêng tư

Bước 1: Chọn Ảnh & Video

Bước 2: Chọn Video

Bước 3: Chọn Thêm

Bước 4: Chọn video cần đưa vào riêng tư từ điện thoại của bạn

Bước 5: Chọn Nhập

Như vậy, bạn đã nhập thành công video trên điện thoại vào video riêng tư trên Bkav Safe Box. Sau khi nhập, nếu bạn muốn xem lại các video này bạn hãy vào Bkav Safe Box rồi chọn Ảnh & Video, sau đó chọn Video.

Khôi phục video riêng tư

Trong trường hợp bạn không muốn để video riêng tư trong Bkav Safe Box nữa, bạn có thể khôi phục lại video này. Để khôi phục video đã đưa vào video riêng tư trên Bkav Safe Box, bạn hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vào video riêng tư rồi chọn Sửa

Bước 2: Chọn video cần khôi phục

Bước 3: Chọn Khôi phục

Chúc bạn thành công !

Bkav