Hướng dẫn sử dụng tính năng Tin nhắn, Danh bạ và Cuộc gọi riêng tư trên Bkav Safe Box
04:35:00 | 17-09-2014

Bkav Safe Box là phần mềm đảm bảo riêng tư cho Smartphone Android. Bkav Safe Box giúp người dùng có thể quản lý, lưu trữ các thông tin cá nhân quan trọng, nhạy cảm như Tin nhắn, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi, Hình ảnh, video… trong "hộp an toàn" để ngăn chặn việc lộ lọt dữ liệu. Bên cạnh đó, Bkav Safe Box cũng được tích hợp công nghệ khóa ứng dụng, sao lưu & phục hồi danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi riêng tư.

Để sử dụng các tính năng Tin nhắn, Cuộc gọiDanh bạ riêng tư trên Bkav Safe Box, bạn hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Tin nhắn riêng tư           

Bước 1: Chọn Tin nhắn riêng tư trên giao diện chính của Bkav Safe Box

Bước 2: Chọn Thêm

Bước 3: Chọn dấu tick ở tin nhắn muốn đưa vào riêng tư

Bước 4: Chọn Nhập

Bước 5: Chọn Đồng ý để các tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại này được đưa vào Tin nhắn riêng tư

Như vậy, bạn đã nhập thành công Tin nhắn riêng tư. Sau khi nhập, các tin nhắn từ số điện thoại này khi gửi đến điện thoại của bạn sẽ chỉ được hiển thị trong mục Tin nhắn riêng tư trên Bkav Safe Box.

Trong tình huống bạn chỉ muốn đưa những tin nhắn được chọn vào "hộp an toàn" mà không muốn phần mềm tự động đưa vào những tin nhắn, nhật ký cuộc gọi tiếp theo sau này (từ cùng số điện thoại của tin nhắn bạn đã chọn), bạn có thể bấm nút "Bỏ qua" ở Bước 5.

Danh bạ riêng tư

Bước 1: Chọn Danh bạ riêng tư

Bước 2: Chọn Thêm

Bước 3: Chọn số điện thoại muốn đưa vào Danh bạ riêng tư từ 4 lựa chọn khác nhau như hình phía dưới (trong bài này chúng ta thêm số từ Danh bạ máy)

Bước 4: Chọn số điện thoại từ Danh bạ máy để đưa vào Danh bạ riêng tư

Bước 5: Chọn Đồng ý để tất cả các tin nhắn và nhật ký cuộc gọi đã nhận từ số điện thoại vừa chọn được đưa vào Danh bạ riêng tư

Như vậy, bạn đã nhập thành công số điện thoại từ Danh bạ máy vào Danh bạ riêng tư. Sau khi nhập thành công, các tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại này khi gửi đến điện thoại của bạn sẽ chỉ được hiển thị trong Tin nhắn riêng tưCuộc gọi riêng tư trong Bkav Safe Box, không hiển thị ở chương trình quản lý tin nhắn, cuộc gọi mặc định của máy.

Cuộc gọi riêng tư

Bước 1: Chọn Cuộc gọi riêng tư

Bước 2: Chọn Thêm

Bước 3: Chọn dấu tick ở số điện thoại muốn đưa vào Cuộc gọi riêng tư

Bước 4: Chọn Nhập

Bước 5: Chọn Đồng ý để các tin nhắn và cuộc gọi của số điện thoại vừa chọn được đưa vào Cuộc gọi riêng tư

Như vậy, bạn đã nhập thành công cuộc gọi trên máy vào Cuộc gọi riêng tư. Sau khi nhập xong, các tin nhắn và cuộc gọi từ số điện thoại này khi gửi đến điện thoại của bạn sẽ chỉ được hiển thị trong Tin nhắn riêng tư và Cuộc gọi riêng tư trong Bkav Safe Box.

Trong tình huống bạn chỉ muốn đưa những nhật ký cuộc gọi được chọn vào "hộp an toàn" mà không muốn phần mềm tự động đưa vào những tin nhắn, nhật ký cuộc gọi tiếp theo sau này (từ cùng số điện thoại của nhật ký cuộc gọi bạn đã chọn), bạn có thể bấm nút "Bỏ qua" ở Bước 5.

Khôi phục tin nhắn, danh bạ và cuộc gọi đã đưa vào riêng tư

Để khôi phục tin nhắn đã đưa vào Tin nhắn riêng tư trên Bkav Safe Box, bạn hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vào Tin nhắn riêng tư rồi chọn Sửa

Bước 2: Chọn dấu tick ở tin nhắn cần khôi phục

Bước 3: Chọn Khôi phục

Bạn hãy thực hiện tương tự với Danh bạ riêng tưCuộc gọi riêng tư.

Chúc bạn thành công !

Bkav