Làm sao để khắc phục hiện tượng Shutdown (tắt máy) chậm do virus gây ra?
12:09:00 | 07-08-2009

Để khắc phục hiện tượng Shutdown (tắt máy) chậm do virus gây ra có nhiều nhiều phương pháp, trong đó bạn có thể sử dụng có phương pháp update Windows theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer, trên Menu chọn Tools, chọn Windows Update

Bước 2: Trang web sẽ yêu cầu cài đặt ActiveX Control, bạn cần cài đặt ActiveX Control này

 

Bước 3: Khi hiện ra cửa sổ mới, bạn hãy bấm Install để tiến hành cài đặt

Lưu ý: Trong một số trường hợp, khi vào trang Update Windows của Microsoft, trình duyệt sẽ bị treo khoảng 10 đến 15 phút. Đây là khoảng thời gian Windows download file cài đặt. Bạn cần đợi quá trình download này hoàn tất để tiếp tục thực hiện Bước 3.

Bước 4: Sau đó, bạn hãy tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trên website của Microsoft để hoàn tất quá trình update.

Bkav