Hộ kinh doanh cá thể có thể sử dụng Bkav eHoadon từ 1//1/2022
04:07:00 | 20-01-2022

Là nhà cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ hóa đơn kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế, Bkav eHoadon đã sẵn sàng triển khai Hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 01/01/2022.

Theo thông tư số 78/2021/TT-BTC, bắt đầu từ năm 2022 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay với lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hóa đơn điện tử đã được doanh nghiệp sử dụng phổ biến ở các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thời gian tới, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ tiếp tục là mắt xích quan trọng trong lộ trình này.

Bám sát lộ trình triển khai Hóa đơn điện tử của Tổng Cục thuế, hệ thống Hóa đơn điện tử của Bkav đã sẵn sàng hỗ trợ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78. Đặc biệt, giải pháp hóa đơn điện tử dành cho
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Bkav có thể sử dụng và ký được trên di động rất thuận tiện, đáp ứng tất cả các nhu cầu của Hộ kinh doanh
”, Ông Nguyễn Quang Bình, Phó giám đốc Ban Phát triển kinh doanh Bkav eHoadon cho biết.

Theo thông tư số 78/2021/TT-BTC, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
  • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Bkav eHoadon là dịch vụ Hóa đơn điện tử dễ sử dụng nhất hiện nay nhờ được xây dựng trên công nghệ web-base mới nhất. Dịch vụ được sử dụng hoàn toàn online, không cần cài đặt, chỉ 5 phút là có thể xuất hóa đơn. Giải pháp đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu với Chữ ký số và các giải pháp an ninh của Tập đoàn công nghệ Bkav.

Với công nghệ ký số thay cho dấu đỏ, khách hàng sử dụng Bkav eHoadon không còn nguy cơ bị mất, hư hại hay làm giả hóa đơn. Giải pháp đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hóa đơn như với hóa đơn giấy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hủy hóa đơn. Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, cảnh báo khi dữ liệu nhập chưa đúng quy định của cơ quan thuế.

Bkav eHoadon hiện đang được hàng loạt thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam sử dụng như Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sơn Hà, Tập đoàn Bitexco, Tân Hiệp Phát…

Bkav