Chính phủ đầu tư 49 tỷ đồng nâng cấp Trung tâm An ninh mạng BKIS Đại học Bách Khoa Hà Nội
10:04:00 | 18-04-2007

Trong khuôn khổ các dự án đầu tư trọng điểm Quốc gia về Công nghệ Thông tin, tháng 4 năm 2003 Chính phủ đã phê duyệt quyết định đầu tư 49 tỷ đồng để nâng cấp Trung tâm An ninh mạng BKIS Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau hơn 2 năm triển khai, Trung tâm BKIS đã được trang bị một số lượng lớn các thiết bị mạng, thiết bị an ninh chuyên dụng, thiết bị kiểm định chất lượng mạng và phòng thí nghiệm An ninh mạng hiện đại hàng đầu khu vực, đạt chuẩn quốc tế.

Với các trang thiết bị được đầu tư, các chuyên gia của Trung tâm có thể giả lập được mô hình của hầu hết các hệ thống mạng ở Việt Nam, nhờ đó luôn luôn sẵn sàng khi tư vấn, thiết kế giải pháp an ninh cho bất kỳ hệ thống mạng nào ở Việt Nam". Song song với quá trình tiếp nhận đầu tư, Trung tâm đã đào tạo được một đội ngũ hùng hậu hơn 50 chuyên gia an ninh mạng. BKIS cũng đã xúc tiến và hiện là nhà tư vấn an ninh mạng cho hầu hết các cơ quan quan trọng của Chính Phủ.

Trung tâm An ninh mạng Đại học Bách Khoa Hà Nội hiện cũng là đại diện của Việt Nam trong Hiệp hội các tổ chức cứu hộ sự cố máy tính của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APCERT).