Camera AI View đã có mặt tại Singapore!
10:00:00 | 23-01-2021

Cùng với CEO của Excelpoint Technology (đối tác tại Singapore) và Ông Chan Chung Sing, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, tại lễ khai trương Trung tâm Sáng tạo đổi mới Singapore PlanetSpark.

Chúc các bạn ngày mới làm việc hiệu quả !

CEO Nguyễn Tử Quảng