AI View và Bluezone được bình chọn Sản phẩm Công nghệ sáng tạo 2020
02:16:00 | 11-01-2021

Chúc mừng AI View và Bluezone được bình chọn Sản phẩm Công nghệ sáng tạo 2020.

Thật tuyệt vời khi cả 2 là tiêu biểu cho mảng Phần cứng và Phần mềm của Bkav trong năm qua.

Cảm ơn độc giả VnExpress đã bình chọn.

Chúc các bạn ngày mới làm việc hiệu quả !

CEO Nguyễn Tử Quảng