Mời bình chọn tính năng mới của ứng dụng Sức khỏe Cộng đồng Bluezone!
02:46:00 | 02-04-2021

Với 31 triệu lượt cài đặt, Bluezone đã góp phần chống dịch hiệu quả trong các đợt bùng phát COVID-19 vừa qua. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, việc cài đặt Bluezone cần được duy trì để sẵn sàng ứng phó dịch khi cần.

Chúng tôi có chủ trương phát triển các tính năng mới về Sức Khỏe Cộng Đồng. Như vậy, Bluezone sẽ được sử dụng thường xuyên, vừa giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, vừa song song sẵn sàng chống dịch.

Các bạn hãy chung tay bằng cách, tham gia bình chọn và đề xuất các tính năng mới cho Bluezone: https://bluezone.gov.vn/khao-sat.

CEO Nguyễn Tử Quảng