Bkav eHoadon tham gia hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý 2/2019
04:05:00 | 15-07-2019

Cuối tháng 6/2019, Bkav eHoadon đã được cục thuế tỉnh Tây Ninh và Cần Thơ mời tham gia giới thiệu giải pháp hóa đơn điện tử tại "Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý 2/2019". Sự kiện thu hút hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh tham dự.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại Tây Ninh

Hội nghị được cục thuế tỉnh Tây Ninh và Cần Thơ tổ chức nhằm triển khai chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và triển khai Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đồng thời cũng là dịp để tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trong quý II năm nay.

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại Cần Thơ

Tham gia sự kiện, ông Tạ Thanh Phong - Phó giám đốc kinh doanh Bkav eHoadon khu vực phía nam đã có bài trình bày giới thiệu về giải pháp hoá đơn điện tử Bkav eHoadon và hướng dẫn việc chuyển đổi từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử.

Ông Tạ Thanh Phong trình bày tại hội nghị

Sau hội nghị, đại diện nhiều doanh nghiệp đã ở lại khu vực bàn  tư vấn để tìm hiểu về các giải pháp tích hợp mô hình hoá đơn điện tử của Bkav.

Kết thúc hội nghị, nhiều doanh nghiệp nán lại khu vực bàn tư vấn Bkav eHoadon

Ngoài mục đích tập huấn, Hội nghị cũng là hình thức thông báo để doanh nghiệp chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ hoá đơn giấy sang hoá đơn điện tử trong thời gian tới

Bkav