Vì sao Việt Nam chống dịch giỏi ?
02:11:00 | 06-04-2021

Có nhiều yếu tố giúp chúng ta được công nhận là quốc gia chống dịch COVID-19 hiệu quả hàng đầu thế giới nhưng không thể không kể tới bộ máy tổ chức.

Trong những ngày tham gia chống dịch, tôi nhận thấy một đặc điểm về bộ máy tổ chức tham gia truy vết, dập dịch như sau: Hệ thống Y tế, hệ thống An ninh ĐẾN TẬN XÃ PHƯỜNG, ngay cả hệ thống các doanh trại quân đội cũng tham gia vào công tác chống dịch MỘT CÁCH CHẶT CHẼ.

Những yếu tố này cộng với việc người dân tuân thủ các quy định từ Chính phủ, cho chúng ta thấy một bức tranh về chống dịch không khác nào như thời CHIẾN TRANH CHỐNG GIẶC.

Vậy nên kết quả chống dịch của chúng ta là có nền tảng vững chắc. Vừa qua có thể việc cách ly hay giãn cách xã hội VẪN CÒN HƠI "MẠNH TAY", nhưng với những kinh nghiệm, lý luận thu nhận được chúng ta có thể TỰ TIN GIẢM BỚT MỨC ĐỘ, để có thể vừa chống dịch hiệu quả vừa sinh hoạt, mở cửa bình thường.

CEO Nguyễn Tử Quảng