Bkav tài trợ bản quyền và hướng dẫn sử dụng phần mềm Bkav Endpoint AI cho các sở, ngành tại Quảng Bình
03:40:00 | 28-05-2024

Chiều ngày 24/5/2024, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức lễ bàn giao tài khoản phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI cho Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2028 của Thủ tướng chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, thời gian qua, Sở TT-TT đã tích cực triển khai công tác giám sát và đẩy mạnh các biện pháp kỷ thuật nhằm phòng, chống các phần mềm độc hại tấn công vào hệ thống các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, Sở TT - TT đã tổ chức khảo sát nhu cầu để triển khai cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI cho máy tính của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và cán bộ, viên chức làm việc trong ngành Y tế và Giáo dục - Đào tạo.

Đại diện Tập đoàn công nghệ Bkav đã bàn giao 3987/6000 bộ cài, bản quyền phần mềm và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI cho các sở, ngành, địa phương.

Trong 02 ngày 23 - 24/5/2024, Sở TT - TT đã phối hợp với Bkav tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt, khai thác sử dụng phầm mềm Bkav Endpoint AI cho 174 cho cán bộ làm công tác quản trị mạng hoặc chuyên viên văn phòng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại diện Tập đoàn công nghệ Bkav trao phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI cho Sở Y tế và Sở Giáo dục - Đào tạo

Với các nội dung về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý những mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc của các hệ thống thông tin trong phạm vi đơn vị; đồng thời hướng dẫn cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI trên máy vi tính; hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống Bkav Endpoint AI; thực hành cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI trên máy tính của cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa phương…

Phó Giám đốc Sở TT-TT cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Tập đoàn công nghệ Bkav trong việc triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở TT-TT cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Bkav trong thời gian qua; đồng thời cũng nhấn mạnh việc triển khai cài đặt, sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI nhằm tăng cường các phương án, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, kịp thời ứng phó với những sự cố mất an toàn thông tin, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong phòng, chống mã độc, phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin có kết nối, giám sát đến những thiết bị đầu cuối tại hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ TT - TT và quy định của pháp luật.

Đại diện Tập đoàn công nghệ Bkav phát biểu cam kết triển khai các nội dung theo kế hoạch

Tại buổi lễ, Tập đoàn công nghệ Bkav đã bàn giao 3987/6000 bộ cài, bản quyền phần mềm và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI cho Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời cam kết triển khai các nội dung theo kế hoạch và tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong chương trình chuyển đổi số thời gian tới.

Đại diện Tập đoàn công nghệ Bkav trao phần mềm phòng, chống mã độc Bkav Endpoint AI cho các huyện, thị xã, thành phố

Theo: quangbinh.gov.vn