Chiến thắng của DÂN TỘC !
01:52:00 | 30-04-2021

30/04/1975 sự kiện mang tính bước ngoặt của dân tộc, với tôi giá trị là hai chữ: THỐNG NHẤT.

Với một số bạn ngày này vô tình chạm vào “nỗi đau” quá khứ. Đứng trên bình diện DÂN TỘC, đây là lịch sử hào hùng của Cha Ông trước giặc ngoại xâm. Nhắc lại lịch sử, cũng là cách để tránh lặp lại những sai lầm cũ.

Đất nước THỐNG NHẤT không chỉ mang ý nghĩa về mặt chính trị, mà còn thể hiện sự ĐOÀN KẾT đồng lòng của dân tộc. Đó là chìa khóa cho việc ổn định, phát triển bền vững và HÓA RỒNG của bất kỳ quốc gia nào.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ !

CEO Nguyễn Tử Quảng