Chúc Đại hội Đảng thành công tốt đẹp!
02:51:00 | 27-01-2021

Sự kiện chính trị lớn của đất nước, là một CEO tôi không thể không quan tâm.

Trước khi diễn ra Đại hội, tôi bất ngờ được Tổ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đến trụ sở Bkav làm việc, tham khảo ý kiến về định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm tới.

Tôi rất vui, trong dự thảo trình Đại hội đang diễn ra, ở ngay câu đầu tiên về quan điểm phát triển Kinh tế - Xã hội trong 10 năm tới, đã nhấn mạnh Phát triển kinh tế DỰA CHỦ YẾU VÀO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ.

Cụ thể xin trích dẫn:

Phát triển nhanh và bền vững DỰA CHỦ YẾU VÀO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ [...]

Xây dựng nền kinh tế tự chủ phải trên cơ sở LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ [...]

Phát triển lực lượng DOANH NGHIỆP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM [...]

Đây cũng chính là mong muốn của tôi và các anh em làm trong lĩnh vực Công nghệ. Là những giá trị mà tôi và Bkav luôn khát khao theo đuổi !

Tôi tin rằng Đại hội sẽ nhất trí cao với những quan điểm trên, vì đó là điều tất yếu. Việt Nam sẽ trở thành con rồng châu Á tiếp theo và không thể không dựa vào Công nghệ.

Chúc các bạn ngày mới làm việc hiệu quả!

CEO Nguyễn Tử Quảng