Hoàn toàn nhất trí với Phó thủ tướng!
01:03:00 | 29-01-2021

Số liệu cho thấy HỆ SỐ DẬP DỊCH của chúng ta trong 2 ngày qua là 98, trong khi HỆ SỐ LÂY NHIỄM của virus, kể cả là biến thể mới cũng chỉ tối đa là 5. Vậy chỉ trong vài ngày là chúng ta sẽ "vét" được hầu hết các ca nhiễm.

Lịch sử các ổ dịch trước đây, gần nhất là vụ dịch Vĩnh Long và tiếp viên hàng không ở TP.HCM cũng đã chứng minh điều này.

Mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi với năng lực và sự đồng lòng của người Việt Nam.

Hãy nhớ cài đặt Bluezone để việc truy vết được hiệu quả, bảo vệ thành quả chống dịch các bạn nhé !

Cài đặt tại: https://bluezone.gov.vn/taiapp...

Chúc các bạn ngày mới làm việc hiệu quả!

CEO Nguyễn Tử Quảng