Tin tức
Bkav Remote Signing là thế hệ chữ ký số mới, đáp ứng mức độ thuận tiện, tuân thủ và đảm bảo cao nhất trên thiết bị di động cho xác thực...
Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế, cùng với sự tiến bộ mạnh mẽ của cuộc...
Những ứng dụng này đã qua mặt Google, được phân phối trực tiếp trên kho ứng dụng CH Play và đã có tới hơn 1 triệu lượt tải về.
Eldorado sử dụng ngôn ngữ lập trình Golang để có thể mã hóa trên đa nền tảng, tấn công cả Windows và Linux.
Các tin bài khác