Bkav tham gia Chương trình Đào tạo nguồn nhân lực An ninh Mạng tỉnh Khánh Hòa
09:50:00 | 05-02-2024

Từ ngày 11/01 – 27/01/2024, Tập đoàn công nghệ Bkav đã tham gia tổ chức chương trình đào tạo Nguồn nhân lực an ninh mạng dành cho lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Lễ khai giảng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực An ninh mạng

Mục đích của chương trình là bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh; bảo đảm khả năng thích ứng một cách chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin trên mạng; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng...

Chương trình đào tạo được chia thành 2 khóa học chính: "Đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng cuối" và "Đào tạo nhận thức an ninh mạng cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin" với 6 lớp học phù hợp cho từng đối tượng tham gia.

Hệ thống bài giảng được đưa ra bởi các chuyên gia an ninh mạng của Bkav, kết hợp với thực hành để củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng thực tế trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng.

Ông Nguyễn Tuấn Nam, một trong những người tham gia chương trình, chia sẻ: "Chương trình đào tạo của Bkav là cơ hội để chúng tôi nâng cao kiến thức và kỹ năng về an ninh mạng. Những chia sẻ từ các chuyên gia giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bảo vệ thông tin và dữ liệu quan trọng của tổ chức, nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh để tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, rủi ro, dấu hiệu, hành vi, mức độ xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống...".

Bkav