Bkav ký thỏa thuận với tỉnh Bình Định triển khai chữ ký số remote signing
03:08:00 | 28-09-2023

Ngày 22/9/2023, Bkav đã cùng Sở Thông và Truyền thông tỉnh Bình Định, Trung tâm chứng thực chữ ký số (Bộ Thông tin và Truyền thông) và các đơn vị cung cấp chữ ký số công cộng khác, ký kết biên bản ghi nhớ triển khai chữ ký số remote signing cho tỉnh Bình Định.

Lễ ký thỏa thuận tại Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam 24

Theo đó, người dân trên địa bàn Tỉnh sẽ được cấp và sử dụng miễn phí dịch vụ ký số từ xa (remote signing) khi đăng ký mới trong khoảng thời gian từ 22/9/2023 đến 22/9/2024.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ là hoạt động trong khuôn khổ của Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (lần thứ 24) với chủ đề Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định.

Đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghệ thông tin – truyền thông giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước theo xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử/chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phát triển kinh tế số - xã hội số, đảm bảo và bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, khích lệ: Bình Định và các địa phương hãy tiên phong phát triển xã hội số, gồm 8 yếu tố đặc trưng gồm: mỗi hộ gia đình một đường cáp quang băng rộng, mỗi người dân một điện thoại thông minh, một danh tính số, một chữ ký số, một tài khoản thanh toán số, một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng cơ bản và kỹ năng số cơ bản.

Với mục tiêu đồng hành cùng Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập Chữ ký số, bắt đầu từ tháng 6/2023, Tập đoàn công nghệ Bkav phối hợp Sở Thông tin Truyền thông các Tỉnh, Thành phố cấp chữ ký số từ xa cho công dân. Chiến dịch đang được triển khai đồng thời tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Yên Bái… và sẽ mở rộng ra toàn quốc.

Đây là hoạt động hướng tới mục tiêu đạt 10 triệu chữ ký số cá nhân trong năm 2023 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT). Theo đó, Bkav sẽ phối hợp cùng Sở TT&TT các Tỉnh, Thành phố cung cấp miễn phí chữ ký số (CKS) cho người dân. Đến cuối năm 2023, dự kiến hàng triệu người dân có thể sử dụng chữ ký số từ xa của Bkav cho các dịch vụ hành chính công.

Bkav