Bkav eGov
Phần mềm chính phủ điện tử
Bkav eGov là hệ thống quản lý văn bản được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Giải pháp được Bkav thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu và mô hình triển khai của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Bkav eGov
Phần mềm chính phủ điện tử
Bkav eGov là hệ thống quản lý văn bản được xây dựng với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Giải pháp được Bkav thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu và mô hình triển khai của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Hoạch định luồng công việc (Workflows)
Hoạch định các luồng công việc (Workflows) một cách khoa học, phù hợp với cấu trúc quản lý của từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Tối ưu quản lý văn bản, công văn, giấy tờ
Tối ưu việc quản lý hệ thống văn bản qua các tính năng phân loại, phân cấp quản lý tới từng phòng ban và cá nhân, hỗ trợ trình duyệt lãnh đạo, hỗ trợ soạn thảo, trình duyệt và phát hành văn bản. Người quản lý có thể tự thiết kế hệ thống quản lý văn bản, phân quyền… tùy biến cấu hình người dùng, tùy biến xây dựng quy trình xử lý công việc, báo cáo động, tùy biến giao diện người dùng/Nhóm người dùng...
Hiệu quả trong công tác quản lý
Nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi hệ thống văn bản bằng các nghiệp vụ tổng hợp, báo cáo, tìm kiếm, tra cứu thống kê và in sổ văn bản thuận tiện, nhanh chóng
Kết nối liên văn phòng
Đồng bộ các hoạt động văn phòng trên toàn hệ thống quản trị bằng cơ chế kết nối liên văn phòng nội bộ, liên kết các đơn vị thành viên, các chi nhánh và mở rộng kết nối với các cơ quan/đối tác bên ngoài
Kịp thời trong trao đổi thông tin, chỉ đạo điều hành
Đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng của việc trao đổi thông tin, chỉ đạo bằng Hệ thống thông báo nội bộ, giúp lãnh đạo có thể trực tiếp lập và gửi các thông báo tới toàn bộ nhân viên, các phòng ban trong cơ quan
Mô hình chức năng
Báo giá Phần mềm chính phủ điện tử - Bkav eGov
STT Phần mềm/Dịch vụ Giá bán Ghi chú
1 Name License (Theo số đơn vị) (*)
 • Đơn vị cấp Sở và ngang Sở
 • Đơn vị cấp Huyện và ngang Huyện
 • 247.500.000 VND/Đơn vị
 • 497.500.000 VND/Đơn vị
(*) Giấy phép bản quyền sử dụng được tính theo số lượng đơn vị (Name License), trong đó đơn vị - là cơ quan, tổ chức hành chính độc lập về quản trị và tài chính mà không bao cồm các cơ quan trực thuộc, chi nhánh hoặc công ty con, ví dụ: 01 UBND Quận/Huyện, 01 UBND Phường/Xã, 01 Sở…
2 User License (Theo số người dùng)
 • Bkav eGov phiên bản Cloud
 • Bkav eGov phiên bản ENT
 • Dịch vụ Bkav eGov Support
 • 990.000 VNĐ/User
 • 6.331.250 VNĐ/User
 • 1.013.000 VNĐ/User
Name License (Theo số đơn vị) (*)
 • Đơn vị cấp Sở và ngang Sở
  • 247.500.000 VND/Đơn vị
 • Đơn vị cấp Huyện và ngang Huyện
  • 497.500.000 VND/Đơn vị
User License (Theo số người dùng)
 • Bkav eGov phiên bản Cloud
  • 990.000 VNĐ/User
 • Bkav eGov phiên bản ENT
  • 6.331.250 VNĐ/User
 • Dịch vụ Bkav eGov Support
  • 1.013.000 VNĐ/User
(*) Giấy phép bản quyền sử dụng được tính theo số lượng đơn vị (Name License), trong đó đơn vị - là cơ quan, tổ chức hành chính độc lập về quản trị và tài chính mà không bao cồm các cơ quan trực thuộc, chi nhánh hoặc công ty con, ví dụ: 01 UBND Quận/Huyện, 01 UBND Phường/Xã, 01 Sở…
Mời liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: