Bkav Operation Management
Phần mềm quản lý nhiệm vụ
Giải pháp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ một cách đơn giản và hiệu quả nhất (theo dõi, thống kê số nhiệm vụ cần thực hiện, các nhiệm vụ và giao nhiệm vụ trong đơn vị)
Bkav Operation Management
Phần mềm quản lý nhiệm vụ
Giải pháp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ một cách đơn giản và hiệu quả nhất (theo dõi, thống kê số nhiệm vụ cần thực hiện, các nhiệm vụ và giao nhiệm vụ trong đơn vị)
Lợi ích của giải pháp
  • Dễ dàng sắp xếp, phân công và ưu tiên nhiệm vụ... tất cả tại một nơi duy nhất
  • Phân tích nhiệm vụ, công việc phức tạp thành nhiều nhiệm vụ riêng lẻ hoặc liên quan
  • Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất làm việc, giảm gánh nặng phải ghi nhớ tất cả nhiệm vụ
  • Hỗ trợ đặt mục tiêu, các mốc ấn định, theo dõi kết quả và quản lý thời gian
  • Phạm vi áp dụng rộng rãi, không chỉ đối với các tổ chức, đơn vị hành chính, các Sở / Ban / Ngành, các cơ quan, tổ chức, Hội - Đoàn thể... mà còn áp dụng hiệu quả cho các công ty, doanh nghiệp trong việc phân công, giám sát thực hiện công việc
Các chức năng chính
  • Tạo mới, giao nhiệm vụ: Lãnh đạo có thể giao nhiệm vụ đồng thời cho từng cá nhân hoặc theo nhóm thực hiện nhiệm vụ
  • Quản lý nhiệm vụ: Cho phép tạo các nhiệm vụ con; thực hiện sửa, thu hồi, xóa nhiệm vụ, xem chi tiết nhiệm vụ, chuyển xử lý, báo cáo tiến độ, xin gia hạn, báo cáo hoàn thành, trả lại nhiệm vụ, nhập tiến độ nhiệm vụ...
  • Báo cáo, thống kê nhiệm vụ: Xem thống kê nhiệm vụ đối với từng phòng ban, đơn vị. Hỗ trợ chức năng tải xuống báo cáo
  • Chức năng khác: Tìm kiếm nhiệm vụ, phân nhóm nhiệm vụ. Ghim nhiệm vụ, liên thông giữa hệ thống Quản lý nhiệm vụ cấp trên và hệ thống Quản lý nhiệm vụ cấp dưới, liên thông giữa phần mềm quản lý điều hành giữa các tổ chức với nhau để có thể giao nhiệm vụ xuyên suốt giữa các tổ chức, các cấp
Giao diện Bkav Operation Management
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: