Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Những điều cần biết
04:52:08 | 25/04/2024

Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1287/TCT-DNNCN về tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, theo đó Tổng cục Thuế yêu cầu, đến cuối năm 2024 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký sẽ sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; 70% các cơ sở kinh doanh thuộc diện đăng ký sẽ đăng ký và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Vậy có những quy định nào về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền? Đối tượng nào cần phải đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

1. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

2. Đối tượng, điều kiện sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

3. Thời điểm xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

4. Nội dung HĐĐT khởi tạo hóa đơn từ máy tính tiền

5. Lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

6. Cách đăng ký sử dụng HĐĐTkhởi tạo từ máy tính tiền

7. Lộ trình triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024

 

1. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là gì?

Máy tính tiền là một thiết bị điện tử sử dụng công nghệ, có khả năng đếm và tính số lượng tiền một cách chuẩn xác ở trên hệ thống. Công cụ này để hỗ trợ cho công việc bán hàng, quản lý hoạt động kinh doanh, có các chức năng chính gồm:

 • Tính tiền
 • Lưu trữ dữ liệu bán hàng
 • Khởi tạo HĐĐT có mã của cơ quan thuế

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

HĐĐT là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Như vậy, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là HĐĐT có mã của Cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến Cơ quan Thuế.

2. Đối tượng, điều kiện sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Đối tượng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là những doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động đặc thù, thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng tần suất phát hành hóa đơn lớn theo 08 mô hình kinh doanh sau:

 • Trung tâm thương mại.
 • Siêu thị.
 • Bán lẻ hàng tiêu dùng.
 • Ăn uống.
 • Nhà hàng.
 • Khách sạn.
 • Bán lẻ thuốc tân dược.
 • Dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Điều kiện sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền bao gồm:

 • đầy đủ phương tiện điện tử như: chữ ký số, tài khoản thuế điện tử đã được Cơ quan Thuế cấp để thực hiện giao dịch với Cơ quan Thuế
 • Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như: máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, email,...
 • Sử dụng phần mềm có thể lập HĐĐT vừa có thể truyền dữ liệu đến người mua và Cơ quan Thuế.

 

 

3. Thời điểm xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ như sau:

 • Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng

Như vậy, thời điểm xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm thu tiền.

4. Nội dung HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 78/TT-BTC, HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan Thuế cần có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;
 • Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);
 • Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;
 • Thời điểm lập hóa đơn;
 • Mã của cơ quan thuế.

5. Lợi ích việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Việc xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng, cụ thể:

 • Có thể xuất HĐĐT ngay cho khách hàng mọi lúc kể cả ngoài giờ hay đêm khuya (24/7), do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là HĐĐT có mã của Cơ quan Thuế theo quy định.
 • Tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất HĐĐT cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.
 • Chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.
 • Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng, do thông tin trên HĐĐT từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế. Đây là cơ hội để cơ sở kinh doanh thu hút thêm khách hàng và gia tăng doanh số.
 • Chi phí cho HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, mà ngược lại còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nhân lực hơn so với các loại HĐĐT khác.
 • Không bắt buộc có chữ ký điện tử trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, là không yêu cầu phải có thiết bị đặc thù, chuyên dùng. Người nộp thuế chỉ cần máy tính, máy in, đường truyền internet, thậm chí các thiết bị điện tử cầm tay cũng có thể khởi tạo hóa đơn.

6. Cách đăng ký HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Người nộp thuế đăng ký và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Trường hợp 1: Người nộp thuế lần đầu sử dụng HĐĐT và thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì phải thực hiện đăng ký qua tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.
 • Trường hợp 2: Người nộp thuế đã thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT thành công và muốn đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì thực hiện thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT qua:

>> Xem ngay Hướng dẫn đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bkav eHoadon

7. Lộ trình triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền năm 2024

Tổng cục Thuế xác định việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tổng cục Thuế chỉ đạo các địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu:

 • Đối với cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai năm 2024 Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế lập kế hoạch triển khai cho năm 2024 đảm bảo phấn đấu hết Quý II đạt 30%, hết Quý III đạt 50% để tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024.
 • Đối với các cơ sở kinh doanh đã đăng ký áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2023 nhưng chưa sử dụng, các Cục Thuế cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận quản lý thực hiện rà soát và nắm bắt các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để tìm giải pháp khắc phục trong quá trình xử lý nếu gặp những khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Tổng cục kịp thời hướng dẫn người nộp thuế thực hiện. Đảm bảo trong năm 2024, 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký thì phải sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

https://www.meinvoice.vn/wp-content/uploads/2024/04/435490023_762192932668942_9136904167196256500_n.jpeghttps://www.meinvoice.vn/wp-content/uploads/2024/04/435489328_762193029335599_2300880954065318269_n.jpeg

>> Xem đầy đủ lộ trình triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo công văn số 1287/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế tại đây

Việc xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền không chỉ giúp doanh nghiệp xuất hóa đơn nhanh chóng, chính xác, kịp thời mà còn giúp tiết kiệm chi phí. Hi vọng thông qua bài viết Bạn đã có cái nhìn tổng quan về HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và đăng ký sử dụng đúng theo mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quý khách hàng quan tâm giải pháp Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Bkav eHoadon, vui lòng đăng ký tại đây

 

Tư liệu tham khảo:

 • Tổng Cục thuế;
 • Luật Việt Nam;
 • Thư viện pháp luật.