Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có cần chữ ký số không?
11:47:41 | 09/07/2024

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền là HĐĐT có mã của Cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu đến Cơ quan Thuế. Vậy trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có cần chữ ký số không? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau:

1. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cần có chữ ký số không?

2. Cách nhận biết HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

3. Cách tra cứu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

1. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có cần chữ ký số không?

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế cần có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;
 • Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);
 • Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;
 • Thời điểm lập hóa đơn;
 • Mã của cơ quan thuế

Căn cứ Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP Hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

 • Nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
 • Không bắt buộc có chữ ký số;
 • Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

>> Căn cứ các quy định nêu trên thì HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không bắt buộc có chữ ký số

2. Cách nhận biết hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

Nhận biết HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền thông qua một số tiêu chí sau:

 • Ký hiệu hóa đơn: Ký tự thứ 5 là M (Máy tính tiền)
 • Mã của cơ quan thuế: Gồm 23 ký tự có cấu trúc như sau: C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20
  • Trong đó:
   • Một ký tự đầu C1: Là chữ cái M cố định để thể hiện dấu hiệu nhận biết HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
   • Một ký tự C2: Là ký hiệu được gắn cố định để thể hiện loại HĐĐT từ 1 đến 6 theo điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
   • Hai ký tự C3C4: Là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của người nộp thuế.
   • Năm ký tự C5C6C7C8C9: Là một chuỗi 05 ký tự do cơ quan thuế cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của cơ quan thuế đảm bảo tính duy nhất.
   • Mười một ký tự C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20: Là chuỗi 11 số tăng liên tục được tự sinh từ phần mềm bán hàng.
   • Dấu gạch ngang (-): Là ký tự để phân tách các nhóm ký tự thể hiện loại hóa đơn, năm phát hành hóa đơn tự sinh từ phần mềm bán hàng, ký tự do cơ quan thuế cấp, chuỗi số tăng liên tục tự sinh từ phần mềm bán hàng.
  • Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại 01 hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.
 • Chữ ký người bán: Thường không cần hiển thị thông tin chữ ký số của người bán trên hóa đơn.

3. Cách tra cứu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Để tra cứu HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Truy cập và đăng nhập hệ thống tra cứu HĐĐT của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
 • Bước 2: Vào mục “Tra cứu”, chọn “Tra cứu hóa đơn”
 • Bước 3: Chọn tab “Tra cứu HĐĐT mua vào”
 • Bước 4: Vào ô “Kết quả kiểm tra” chọn “Tổng cục thuế đã nhận hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền”

 

HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền không cần có chữ ký số, việc này tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh xuất hóa đơn một cách nhanh chóng, tiện lợi mà vẫn đảm bảo tính pháp lý theo quy định.

Quý khách hàng quan tâm giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền Bkav eHoadon, vui lòng đăng ký tại đây

Tư liệu tham khảo:

 • Tổng Cục thuế;
 • Luật Việt Nam;
 • Hệ thống tra cứu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế.