Hướng dẫn cài đặt, gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows (XP, 7, 10)
 

Để cài đặt phần mềm trên máy tính bạn hãy thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bấm vào file BkavPro.exe, chọn Run

Bước 2: Trong giao diện Cài đặt, chọn Cài đặt

Bước 3: Trong giao diện Cài đặt, chọn Tiếp tục

Bước 4: Trong giao diện Cài đặt, chọn Đồng ý

Bước 5: Trong giao diện Cài đặt, chọn Tiếp tục

 

Gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows XP

Để gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows XP, bạn hãy thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bấm Start, chọn Control Panel.

Bước 2: Trong cửa sổ Control Panel, bấm Add or Remove Programs.

Bước 3: Trong cửa sổ Add or Remove Programs, bấm chọn chương trình muốn gỡ bỏ, sau đó bấm nút Change/Remove.

 

Gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows 7

Để gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows 7, bạn hãy thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bấm Start, chọn Control Panel.

Bước 2: Trong cửa sổ Control Panel, mục Programs, bấm Uninstall a program.

Bước 3: Trong cửa sổ mới xuất hiện, bấm chọn chương trình muốn gỡ bỏ, sau đó bấm nút Uninstall/Change.

 

Gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows 10

Để gỡ bỏ phần mềm trên máy tính cài đặt Windows 10, bạn hãy thao tác theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bấm Start, tìm phần mềm muốn gỡ trong menu.

Bước 2: Bấm chuột phải vào phần mềm muốn gỡ, chọn Uninstall để gỡ bỏ.

Bkav