Phó Chủ tịch Bkav được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
03:00:00 | 17-09-2019

Ngày 7/9, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2019-2024, chính thức bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ III. Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav, ông Ngô Tuấn Anh, được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội là Thứ trưởng Bộ TTTT, ông Nguyễn Thành Hưng.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiệm kỳ III của Hiệp hội ATTT Việt Nam gắn với với sự đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển kinh tế số, xây dựng chính phủ điển tử và các nhiệm vụ của Hiệp hội trong thời gian tới phải xoay quanh các mục tiêu này, phát huy vai trò tích cực của Hiệp hội trong công cuộc bảo vệ Việt Nam trên không gian mạng.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2019), số lượng hội viên tham gia Hiệp hội đã tăng 90%, từ con số 72 lên tới 138 hội viên. Trong đó có hội viên cơ quan Nhà nước là 20, hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT là 70 hội viên và hội viên là tổ chức ứng dụng CNTT là 48.

Cũng trong nhiệm kỳ II, ngoài phát triển thêm thành viên, Hiệp hội thành lập thêm 3 tổ chức chuyên môn là Đội Chuyên gia ATTT VNISA và Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam – VCDC; Câu lạc bộ kiểm tra, đánh giá và kiểm định ATTT.

Ban chấp hành nhiệm kỳ III được bầu ra gồm 26 thành viên. Trong đó, ông Ngô Tuấn Anh, đương nhiệm chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam – VCDC được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Trong nhiệm kỳ này, VNISA đã tham gia cùng Bộ TT&TT và các bộ ngành khác xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực ATTT trong đó nổi bật nhất là Luật ATTT và các Nghị định thi hành hay các nghị định quy định về giao dịch điện tử và chữ ký số; tăng cường bảo đảm an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Hiệp hội ATTT xác định đây là giai đoạn đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số, vai trò đảm bảo ATTT hết sức quan trọng, đây là thời cơ và cũng là thách thức với các tổ chức trong lĩnh vực ATTT.

Để tham gia vào tiến trình phát triển đưa Việt Nam trở thành trung tâm ATTT của khu vực, nâng tầm và mở rộng hợp tác quốc tế cũng là nhiệm vụ được Hiệp hội chú trọng.

Theo đó, VNISA sẽ đẩy mạnh các hoạt động nhằm thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực ATTT trong cả nước đặc biệt là các doanh nghiệp lớn nhằm phát triển hiệp hội; tham gia vào việc tư vấn hoạch định các chính sách về CNTT và ATTT đồng thời phát huy vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia và các cơ quan quản lý Nhà nước về ATTT.

Chính thức được thành lập từ năm 2007, VNISA là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận. Hiệp hội tập hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phát triển an toàn thông tin.

VNISA, Bkav