Tin tức
Khóa đầu tiên của Học viện An ninh Không gian số trong chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn công nghệ Bkav đã...
COVID-19 lây ra nhiều tỉnh thành nhưng không đáng ngại, nếu chúng ta hiểu bản chất và hành động đúng!
Bluezone trở thành ứng dụng dẫn đầu danh sách tải về trên kho ứng dụng AppStore. Trên Google Play, ứng dụng này cũng đang tăng hạng mạnh mẽ, sau...
Số liệu cho thấy HỆ SỐ DẬP DỊCH của chúng ta trong 2 ngày qua là 98, trong khi HỆ SỐ LÂY NHIỄM của virus, kể cả là biến thể mới cũng chỉ tối đa là...
Trước khi diễn ra Đại hội, tôi bất ngờ được Tổ công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đến trụ sở Bkav làm việc, tham khảo ý kiến về định hướng phát...
Các tin bài khác