Tin tức
CEO Nguyễn Tử Quảng từng chia sẻ: “Chúng tôi coi Bphone Fans là cộng đồng tinh hoa… Fans của Bphone thật sự là những người chung chí hướng với...
Chương trình giao lưu giữa Tổng giám đốc Lê Quang Hiệp và cộng đồng Bfans sáng 17/6 về chủ đề ‘Kinh doanh Camera AI View’
Chương trình giao lưu giữa Giám đốc Hoàng Mạnh Cường và cộng đồng Bfans sáng 25/6 về thiết kế của Bphone các thế hệ tiếp theo
Mỗi khi có sự việc gấp, phức tạp cần xử lý, đặc biệt việc liên quan đến nhiều bên phối hợp, tôi sẽ cho lập một ĐỘI ĐẶC NHIỆM (TASK FORCE) để hành...
Với nhu cầu triển khai một giải pháp hoá đơn điện tử phù hợp với quy mô phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu về hệ thống cũng như đội ngũ kỹ thuật...
Các tin bài khác