Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn!
10:34:00 | 22-05-2018

Dưới đây là chia sẻ của người dùng Phạm Văn Sơn trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT:

Xem các ý kiến khách hàng khác tại đây