Tầm nhìn
04:25:00 | 01-03-2021

Xây dựng một Việt Nam hùng cường nhờ công nghệ.

Đây là khát vọng thôi thúc Bkav và tất cả những việc Bkav làm đều hướng tới thực hiện được khát vọng đó.

VIỆT NAM SẼ LÀ CON RỒNG CHÂU Á THỨ 5 !

Những việc hữu ích cho xã hội và sử dụng đến Công nghệ thì Bkav sẽ làm.

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ - ĐƯA CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VƯƠN TẦM THẾ GIỚI !

 

 

CEO Nguyễn Tử Quảng

 

 Báo chí quốc tế nói về Bkav

 Cuộc sống trong ngôi nhà Bkav

 Toàn cảnh Bkav Games và Bkav Show theo các năm

 Bóng hồng trong các sự kiện của Bkav

 ‘Những ngày hội' quảng bá sản phẩm của Bkav