Tin tức
Tiếp đón phái đoàn quan chức cao cấp của chương trình CNAP (Cisco Networking Academy Program), Hoa Kỳ, sang tham quan Học viện mạng BKNA và giao...
Với mục tiêu hợp tác giữa các nước Á - Âu trong lĩnh vực An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, trong 2 ngày 23 và 24 tháng 6, tại...
Từ ngày 01/05 đến 13/05/2005, Học viện thực thi pháp luật quốc tế, Bangkok ILEA tổ chức khóa học về điều tra tội phạm máy tính cho học viên đến từ...
Kể từ năm 2002, sau khi là một trong những tổ chức đồng sáng lập ra APCERT, Trung tâm An ninh mạng đã 4 lần thạm dự APSIRC. Ông Nguyễn Tử Quảng -...