Chúc mừng team Bluezone !
05:57:00 | 17-09-2021

Phần mềm Bluezone đã tích hợp thành công và chính thức đưa vào sử dụng tính năng "Hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 theo hình thức điện tử trực tuyến". Theo đó, người dân sẽ nhận chứng chỉ điện tử ngay trên ứng dụng Bluezone hay một dạng "Thẻ xanh" xét nghiệm COVID-19 mỗi khi được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 được sử dụng trong nhiều lĩnh vực trong mùa dịch. Người dân chỉ cần xuất trình mã QR trên Bluezone để các điểm kiểm soát họ quét, kết quả xét nghiệm và thời gian hiệu lực sẽ hiện trên máy của người kiểm soát mà không cần dùng giấy nữa.

CEO Nguyễn Tử Quảng