Ý kiến khách hàng
Tôi dùng BkavPro từ giữa năm 2006. Từ đó đến nay, tôi hoàn toàn yên tâm vì BkavPro rất “nhạy cảm” với mọi loại virus và biến thể mới của virus.
Tôi đã chọn BkavPro để bảo vệ máy tính của mình trước sự tấn công của virus. BkavPro vừa có khả năng cập nhật nhật nhanh, kịp thời, vừa có sự hỗ...
Thực lòng lúc mua thẻ lần đầu, tôi cũng chỉ định thử cho biết. Tuy nhiên qua những gì mà BkavPro mang lại, đặc biệt là với cách thức và thái độ của...
Quả thật làm khách hàng của BkavPro cũng sướng! Thế mới biết lợi ích từ việc dùng phần mềm có bản quyền
Giờ nhờ có BkavPro, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều công sức cho việc bảo vệ tài liệu được an toàn
Các tin bài khác