Instant Messaging Platform
Nền tảng nhắn tin tức thời (IM)
Nền tảng Instant Messaging (Nhắn tin tức thời) – Giải pháp trao đổi trực tuyến sử dụng mã hóa đầu cuối kết hợp với bảo mật đường truyền, giúp cho dữ liệu được truyền đi an toàn không bị lộ lọt thông tin. Nền tảng là giải pháp hiệu quả giúp người dùng thuận tiện cho việc trao đổi công việc, trao đổi riêng, trao đổi nhóm, gửi file một cách an toàn và nhanh chóng.
Instant Messaging Platform
Nền tảng nhắn tin tức thời (IM)
Nền tảng Instant Messaging (Nhắn tin tức thời) – Giải pháp trao đổi trực tuyến sử dụng mã hóa đầu cuối kết hợp với bảo mật đường truyền, giúp cho dữ liệu được truyền đi an toàn không bị lộ lọt thông tin. Nền tảng là giải pháp hiệu quả giúp người dùng thuận tiện cho việc trao đổi công việc, trao đổi riêng, trao đổi nhóm, gửi file một cách an toàn và nhanh chóng.
Chức năng
Chức năng chi tiết
Chat - Nhắn tin tức thời (Chat đơn, Chat nhóm)
Instant Messaging hỗ trợ tạo mới một hội thoại chat (chat đơn, chat nhóm), xem danh sách hội thoại chat. Với chức năng này, người dùng có thể gửi tin nhắn (text, file, ảnh, link...), tìm kiếm người muốn chat, ghim các hội thoại quan trọng, lọc các thread đã được ghim, đánh tag phân loại và lọc ra các thread, cấu hình notify...
Chỉ đạo điều hành

Cấp trên, người lãnh đạo có thể đưa ra ý kiến chỉ đạo điều hành thông qua hệ thống Chat.

Trên hệ thống chỉ đạo điều hành, thông tin điều hành được kết xuất, lãnh đạo sẽ đưa ra chỉ đạo. Nội dung chỉ đạo sẽ được gửi đến cho các nhân viên hoặc là các nhóm chat.

Quản lý đơn vị, phòng ban, người dùng, chức vụ/chức danh

Nền tảng Instant Messaging hỗ trợ quản trị đơn vị với các chức năng như: Tạo mới, chỉnh sửa hoặc loại bỏ một tổ chức, phòng ban, đơn vị, công ty...

Quản lý người dùng: Xem danh sách người dùng, thêm mới, tùy chỉnh để sửa hay loại bỏ người dùng, quản lý mật khẩu người dùng (reset mật khẩu Users, cấu hình thời gian hết hạn mật khẩu, mở khóa tài khoản/gia hạn tài khoản người dùng...)

Quản lý phòng ban, chức vụ/chức danh: Tạo, sửa đổi, hủy bỏ một phòng ban/chức vụ, chức danh trong đơn vị, tổ chức, công ty...

Quản lý tài khoản

Hỗ trợ người dùng đăng ký tài khoản để sử dụng.

Người dùng có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản hệ thống hoặc đăng nhập thông qua Gmail hoặc Facebook.

Hỗ trợ quản lý danh sách tài khoản đăng nhập, thay Avatar và cập nhật các thông tin cá nhân.


Mô hình triển khai
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Instant Messaging (Instant Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: